PC-School PC-School
4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17. info@pcschool.hu 42/406-968

 

A program során megszerezhető kompetenciák:

 • • Alapvető digitális írástudás kompetenciák
 • • Számítógép szabályos használata
 •   (ki- és bekapcsolás, billentyűzet, egér, kurzor készség szintű használata, mappa és fájlrendszer ismerete)
 • • Digitális kapcsolattartás
 •   (e-mail cím létrehozás, küldés-fogadás, mellékletek csatolása, postafiók használata, chat, fórum, levelezőlista, IP telefon)
 • • Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata
 • • Elektronikus szolgáltatások és elektronikus ügyintézés használata
 • • Az internet életminőséget javító hatásai
 •   (közösségi oldalak, egészségügyi alkalmazások, on-line szolgáltatások bemutatása)
 • • Internetes álláskeresés alapjainak elsajátítása
 • • Irodai alkalmazások, nyílt és zárt forráskódú rendszerek ismerete
 •   (szöveg, kép, táblázat formátumok felismerése, adatrögzítés)
 • • Elektronikus ügyintézés: az Ügyfélkapu és egyéb internetes szolgáltatások (banki stb) használata

Az ECDL 2., 3. 7. moduljain keresztül a képzésen részt vevők további, teljes körű, megbízható elméleti és gyakorlati felhasználói tudást szereznek a számítógép használatáról. tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel képesek lesznek az alapvető irodai alkalmazások (operációs rendszer, szövegszerkesztés, e-mail és internet, stb.) készség szintű használatára, ezáltal a hatékonyabb munkavégzésre, illetve egyéni (tanulási, ügyintézési) igényeik kielégítésére, a számítógép adta lehetőségek (kulturális tartalmak, internetes szolgáltatások) széles körű kihasználására.

Ezen felül egyéb választható modulok segítségével, amelyek további kimeneti lehetőségeket jelentenek, a következő készség szintű kompetenciák szerezhetők meg:

 • • táblázatkezelési ismeretek
 • • adatbázis-kezelési ismeretek
 • • prezentáció-készítési ismeretek
 • • képszerkesztési ismeretek
 • • weblap-készítő alapismeretek
 • • a számítógép és az internet hatékony és biztonságos használatához szükséges infokommunikáció-elméleti ismeret
 • • az elektronikus aláírás használatához szükséges ismeretek

A programba történő bekapcsolódás feltétele: nincs iskolai végzettséghez kötve

Megengedett hiányzás: 20%

Számonkérések formája: feladatmegoldások, modulzáró vizsga és választhatóan ECDL vizsga

Megszerezhető minősítések modulonként megfelelt/nem felelt meg.

A képzési programnak megfelelő kimeneti lehetőségek szerint a képzés vagy annak részeinek sikeres elvégzéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki. A kiadott tanúsítványon mindenkor feltüntetésre kerül a teljes képzési program elnevezése, valamint a program során teljesített modulok elnevezése is.

Megszerezhető minősítéshez tartozó követelményszint: az órák legalább 80%-án való részvétel

Megfelelt szint:

 • • az órák legalább 80%-án való részvétel és sikeres (legalább 60%-os) eredmény a modulzáró vizsgán vagy
 • • ECDL vizsga esetén az ECDL vizsgaszabályzatban (ECDL vizsgapéldatárban) meghatározott szint teljesítése:
 •   megfelelt: 75 %-tól, nem felelt meg: 75 % alatt

A program zárásának módja: A képzésen való részvételről tanúsítvány kiállítása.

Sikeres ECDL vizsgák teljesítése esetén ECDL vizsgakártya és jogosítvány kiállítása.

A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (mely tartalmazza a teljes képzési program elnevezését, a program moduljait, azok sikeres teljesítését).

A kiadás feltétele: a tanórák 80%-án való részvéte, sikeres modulvizsga.