PC-School PC-School

     

 

    finy
4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17. info@pcschool.hu 42/406-968

 

Tananyag:

Szerkesztés: szöveg és animációs effektusok alkalmazása. Az automatikus szövegformázás, -szövegbeszúrás, -javítási beállítások használata. Szöveg körbefuttatása, szövegtörés. A szövegirány beállításai. A beépített szövegformázás. Bekezdés: a bekezdés mintázata, kitöltése. Szegélyének beállításai. Fattyú- és árvasorok. Új karakter- vagy bekezdésstílus létrehozása, módosítása. Címsor stílusok. Sablonok: egy sablon alapvető formázási és elrendezési beállításainak módosítása. Új sablon létrehozása egy létező dokumentum vagy sablon alapján. Közös szerkesztési munka. Megjegyzések beszúrása és törlése, azok szerkesztése. A módosítások kiemelésének használata a változások követéséhez (korrektúra). A dokumentumban lévő módosítások elfogadása vagy elvetése. Elrendezés: fődokumentumok, új fődokumentum létrehozása. Aldokumentum létrehozása fődokumentumon belül. Aldokumentum beszúrása és eltávolítása a fődokumentumban. Tartalomjegyzék: létrehozása, frissítése, formázási lehetőségei. Szakaszok, szekciók: szakasztöréspontok beszúrása, törlése. Szakasz árnyékolása. Hasábok: többhasábos elrendezés. A hasábok elrendezésének megváltoztatása, szélességének és térközének beállítása. Hasábtörés beillesztése, törlése. A dokumentum szervezése. Hivatkozások: könyvjelző beszúrása és törlése. Tárgymutató létrehozása és módosítása. Kereszthivatkozás beszúrása és törlése. Mezőkódok: beszúrása, szerkesztése, frissítése, törlése. A mező zárolása és a zárolás feloldása. Lábjegyzetek és végjegyzetek beszúrása és törlése, azok módosítása. A lábjegyzetek és végjegyzetek megjelenítésének és elhelyezésének módosítása. Dokumentum-védelem: jelszó megadása a dokumentum védelméhez. A dokumentum jelszavas védelmének megszüntetése. A dokumentum összetevői.

Táblázatok: egy táblázat celláinak egyesítése és felosztása. Tabulátorral tagolt szöveg táblázattá alakítása. Alfabetikus és numerikus adatok sorba rendezése a táblázaton belül emelkedő és csökkenő rendben. Táblázatban szereplő számok összeadása képlet segítségével. Űrlapok: létrehozása, szerkesztése, törlése. Az elérhető űrlapmezők alkalmazása, védelme. Szövegdobozok: beszúrása, szerkesztése, mozgatása és átméretezése, szegélyezése, törlése. Táblázatkezelés: beágyazott munkalap módosítása a dokumentumon belül. Diagram létrehozása beágyazott munkalap alapján. Beágyazott munkalapra épülő diagram módosítása a dokumentumon belül. Képek és rajzok: kép szegélyének módosítása, egyszerű rajz készítése a rajz eszközök használatával. Az előre definiált alakzatok használata. Vízjel hozzáadása a dokumentumhoz. Képaláírások: kép vagy táblázat képaláírásának létrehozása és frissítése. Számozott képaláírás hozzáadása képhez, ábrához, táblázathoz és munkalaphoz. Automatikus képaláírási beállítások használata.

Speciális eszközök: körlevél, körlevél adatforrásának és adatfájljának szerkesztése, rekordjainak rendezése. Törzsdokumentum egyesítése. Egyszerű makró rögzítése, másolása, lejátszása, hozzárendelése egy saját gombhoz az eszköztáron. Nyomtatás: a nyomtatás előkészítése, páros/páratlan oldalak nyomtatása, meghatározott kijelölés nyomtatása, adott számú oldal nyomtatása egy lapra.