PC-School PC-School
4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17. info@pcschool.hu 42/406-968

 

 

A modul 50 feladatot tartalmaz. Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak.

A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott webszerkesztő (FrontPage, KompoZer, SharePoint Designer 2007) program, vagy valamilyen egyszerű szövegszerkesztő program (plain text editor) használható.

A feladatok hat elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. A helyes válaszok 1-1 pontot érnek.

A 2-16. feladatok esetén is minden részfeladat 2 pontot ér. Ha a feladat két jól elkülöníthető részből áll, a pontszám megosztható 1-1 arányban. A forrásfájlok megnyitása, bezárása, mentése nem ér pontot.

A maximálisan elérhető összpontszám: 36 pont. A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 27 pontot kell megszereznie.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.