PC-School PC-School
VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Itt

mindenki jól érzi magát!

VTEM skitter

Játszva

mindent megtanítunk!

VTEM skitter

Igazodunk

az igényekhez!

VTEM skitter

Nyíregyháza

központjában megtalálnak!

 
Tanfolyamaink

Lakosság és céges csoportok számára az ECDL képzés mellett kínálunk grafikai, kiadványszerkesztő és webdesign képzéseket is!

Bővebben!


INGYEN KÉPZÉSEK

TÁMOGATOTT,
ingyenes képzések.

Kezdő és haladó képzésen a digitális eszközök használatát oktatjuk!

Bővebben!


Szolgáltatás

Nem csak tanítjuk,csináljuk is! Weblapok, webáruházak készítését, szórólapok, plakátok, könyvek nyomdai előkészítését!

Bővebben!

A felnőttképzési tevékenység – amit az adatkezelési nyilatkozatról tudni kell!

A PC-SCHOOL Kft az érdeklődő és a képzéseken részt vevők személyes adatainak védelmében fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért bizalmasan kezeljük a személyes adatokat és minden olyan biztonsági intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés jogalapjait tartalmazó törvények, rendelkezések:
2011. évi CXII. tv.
2001. évi CVIII. tv.
1995. évi CXIX. tv.
2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről

Ez utóbbi VI. fejezetében a "Statisztikai célú adatnyilvántartás és adatszolgáltatás" 11. pontja "A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok" érelmében betartjuk az alábbiakat:

21. §

(1) A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik:

a) a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

(2a) Az (1) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

(4) Az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany tevékenységéről - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett.

(5) Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság szolgáltat adatot az OSAP szerint.

(6) A felnőttképzést folytató intézmények az (1) bekezdésben foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartják nyilván és kezelik.

Nézd meg a naptárban mikor lesz legközelebb ECDL vizsga nálunk!Kattints ide!

Az ECDL... tudj meg többet!

Mi is az az ECDL?

Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri. Mi 2004-ben csatlakoztunk vizsgaközpontként.

Bővebben

Képzési ajánlataink!