PC-School PC-School
VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Itt

mindenki jól érzi magát!

VTEM skitter

Játszva

mindent megtanítunk!

VTEM skitter

Igazodunk

az igényekhez!

VTEM skitter

Nyíregyháza

központjában megtalálnak!

4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17. info@pcschool.hu 20/337-1927

Engedélyszáma: E-000743/2014/D008

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

IKER 2
A képzés program óraszáma: 35 gyakorlati óra

A képzés moduljai:

 • Ráhangolódunk a továbblépésre
 • Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
 • Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
 • Használjuk okosan, amit már tudunk
 • Én és a közösségi média I-II.
 • Ügyeket intézek otthon, fotelből
 • Személyre szabott eszközök
 • Még több ügyet intézek otthonról
 • Képzés zárása, vizsga

A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek

 • a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára
 • egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni
 • az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, az interneten gyűjtött információkat feldolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni
 • elektronikus levelezés során csatolmányokat használni, felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit
 • közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem)
 • a képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

A program célcsoportja: 16 év feletti, alapvető informatikai ismeretek hiányával küzdő, hátrányos helyzetben élő személyek

Megengedett hiányzás: 10%

Számonkérések formája: feladatmegoldások, modulzáró vizsga

Megszerezhető minősítés: megfelelt/nem felelt meg

A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (mely tartalmazza a teljes képzési program elnevezését, a program moduljait, az ok sikeres teljesítését).

A kiadás feltétele: a tanórákon való 90%-os részvétel, sikeres záróvizsga.