PC-School PC-School

Python - Objektumorientáltság, kivételkezelés

Borospince (40 pont)

Egy borospincében szekrények vannak, amelyek polcain borokat tárolnak. Készítsd el a BorospinceExceptionBor és Szekreny osztályokat a feladatleírás alapján! A feladatok megoldását egyetlen Python szkriptbe készítsd el!

1. A BorospinceException osztály (2 pont)

Hozz létre egy BorospinceException nevű kivételosztályt, amely az Exception beépített kivételosztályból öröklődik! Készíts egy egyparaméteres konstruktort az osztályon belül, amely egy hibaüzenetet vár paraméterben! A konstruktorban hívd meg az ősosztály konstruktorát és add át neki paraméterben a hibaüzenetet!

2. A Bor osztály (13 pont)

Hozz létre egy Bor osztályt, amely a _fajta_evjarat és _alkoholtartalom adattagokkal rendelkezik!

 • Az osztály konstruktora a bor fajtáját, évjáratát és alkoholtartalmát várja paraméterben (ebben a sorrendben)!

  • Az alkoholtartalom paraméter értékét ne legyen kötelező megadni, alapértéke legyen 12.5!
  • Inicializáld a _fajta_evjarat és _alkoholtartalom adattagokat a paraméterek alapján! (3 pont)
 • Írj get és set property-t a _fajta adattaghoz, fajta néven! A getter adja vissza az adattag értékét, a setter pedig állítsa be azt a paraméterben kapott értékre! (2 pont)

 • Írj get és set property-t az _evjarat adattaghoz, evjarat néven! (1 pont)

 • Írj get és set property-t az _alkoholtartalom adattaghoz is, alkoholtartalom néven!

  • A setterben kezeld le, hogy csak 0 és 100 közötti valós szám lehessen az adattag értéke!
  • Nem megfelelő típusú vagy értékű paraméter esetén dobj egy BorospinceException típusú kivételt, amit a Nem megfelelo alkoholtartalom! szöveggel inicializálj! (2 pont)
 • Írd át az osztály konstruktorát úgy, hogy az alkoholtartalom értéke itt is ellenőrizve legyen! (1 pont)

 • Definiáld felül az osztályban az objektum szöveggé alakításáért felelő metódust úgy, hogy az a következő szöveggel térjen vissza: {_fajta} (evjarat: {_evjarat}), melynek alkoholtartalma: {_alkoholtartalom}% (a kapcsos zárójelek helyére értelemszerűen a megfelelő értékek legyenek behelyettesítve)! (2 pont)

 • Definiáld felül az osztályban az == operátor működését!

  • Ha az adott objektumot egy másik Bor objektummal szeretnénk összehasonlítani, akkor az operátor adja vissza, hogy a két bor fajtája, évjárata és alkoholtartalma rendre megegyezik-e! A fajták egyezésének vizsgálatakor a kis- és nagybetűket ne különböztesd meg (tehát pl. aszu és Aszu ugyanaz a fajtanév)!
  • Amennyiben a függvény nem Bor típusú paramétert kap, akkor logikai hamis értékkel térjen vissza! (2 pont)

3. A Szekreny osztály (25 pont)

Hozz létre egy Szekreny osztályt, amelynek egyetlen adattagja egy borok nevű lista! Ebben a listában tároljuk a szekrény polcain lévő borokat.

 • Az osztály konstruktora nem vár paramétert, és a borok adattagot egy üres listával inicializálja! (2 pont)

 • Írj egy get_bor metódust, amely paraméterül egy n egész számot kap! A metódus térjen vissza a borok lista n-edik indexű elemével!

  • Az egyszerűség kedvéért csak a nemnegatív indexeket kezeljük, így ha a paraméterben érkező n-érték negatív vagy nagyobb, mint a lista utolsó elemének indexe, akkor dobj egy BorospinceException típusú kivételt, amit a Nem letezo index! szöveggel inicializálj! (3 pont)
 • Definiáld felül a += operátort az osztályban úgy, hogy ha az egy Bor objektumot kap paraméterül, akkor szúrja be azt a borok lista végére! Egyéb típusú paraméter esetén dobj egy TypeError típusú kivételt, amit a Nem bor! szöveggel inicializálj! (3 pont)

 • Definiáld felül a + operátort az osztályban, amely egy másik Szekreny objektumot várjon paraméterben! Az operátor térjen vissza egy új Szekreny objektummal, amelynek a borok listája az aktuális és a paraméterben érkező objektum borok listáinak összefűzése legyen! Nem megfelelő típusú paraméter esetén dobj egy TypeError típusú kivételt, amit a Nem szekreny! szöveggel inicializálj! (3 pont)

 • Írj egy atlag_alkoholtartalom metódust, amely térjen vissza a szekrényen lévő borok (borok adattag) alkoholtartalmának átlagával! Amennyiben nincs egyetlen bor sem a szekrényen, akkor dobj egy BorospinceException típusú kivételt, amit az Ures a szekreny! szöveggel inicializálj! (3 pont)

 • Készíts egy paraméter nélküli statisztika metódust! A metódus számolja össze, hogy a különféle borfajtákból mennyi található a szekrényen, és az eredményt adja vissza egy dictionary-ben! (5 pont)

  • Ha a szekrényen nincs egyetlen bor sem, akkor a visszatérési érték egy üres dictionary.
  • Ha a szekrényen van bor, akkor számold össze az egyes borfajták darabszámát! A borfajták nevében ne különböztesd meg a kis- és nagybetűket (tehát pl. aszu és Aszu ugyanaz a fajtanév)!
Példa a metódus működésére:

A szekrény tartalma:
Bor('tokaji aszu', 2017, 13.5),
Bor('egri bikaver', 2013, 12.0),
Bor('TOKAJI ASZU', 2015, 13.8)

A statisztika metódus visszatérési értéke:
{'tokaji aszu': 2, 'egri bikaver': 1}
 • Írj egy megisszak metódust, amely egy Bor típusú objektumot vár paraméterben! A metódus törölje az adott bort a borok listából, amennyiben az szerepel a listában! Feltehetjük, hogy minden bor objektum egyszer fordul elő a szekrényen.

  • Ha a bor nem szerepel a listában, akkor dobj egy BorospinceException típusú kivételt, amit a Bor nem talalhato! szöveggel inicializálj!
  • Ha a metódus nem Bor típusú paramétert kap, akkor dobj egy TypeError típusú kivételt, amit a Nem bor! szöveggel inicializálj! (3 pont)
 • Definiáld felül az objektum szöveggé alakításáért felelő metódust az osztályban!

  • Amennyiben a borok lista üres, akkor a metódus térjen vissza az Ez egy ures szekreny. szöveggel!
  • Ellenkező esetben a metódus térjen vissza egy olyan szöveggel, amely 1 vesszővel és 1 szóközzel elválasztva tartalmazza a szekrényen lévő borfajták nevét és az azokból meglévő mennyiséget, {darab} {fajta} formátumban! A szöveg végén ne legyen se vessző, se szóköz! (3 pont)
Tipp: Használd fel a statisztika metódus visszatérési értékét!
Példa a metódus működésére:

A szekrény tartalma:
Bor('tokaji aszu', 2017, 13.5),
Bor('egri bikaver', 2013, 12.0),
Bor('TOKAJI ASZU', 2015, 13.8),
Bor('chardonnay', 2019, 13.0)

Az __str__ metódus visszatérési értéke:
'2 tokaji aszu, 1 egri bikaver, 1 chardonnay'

Példa a kód működésére

bor1 = Bor('Tokaji aszu', 2017, 13.5)
bor2 = Bor('Gyanus kinezetu kannasbor', 2010)
bor3 = Bor('ToKaJi AsZu', 2015, 13.8)
bor4 = Bor('Chardonnay', 2019, 13.0)

bor2.fajta = 'Egri bikaver'
bor2.evjarat = 2013
bor2.alkoholtartalom = 12.0
print(f'{bor2.fajta}, {bor2.evjarat}, {bor2.alkoholtartalom}') # 'Egri bikaver, 2013, 12.0'

print(bor1)         # 'Tokaji aszu (evjarat: 2017), melynek alkoholtartalma: 13.5%'
print(bor1 == Bor('TOKAJI ASZU', 2017, 13.5))  # True
print(bor1 == bor2)               # False
print(bor1 == 'Hibas tipusu parameter!')    # False

szekreny1 = Szekreny()
szekreny2 = Szekreny()

szekreny1 += bor1
szekreny1 += bor2
szekreny1 += bor3
szekreny2 += bor4

szekreny3 = szekreny1 + szekreny2

print(szekreny3.get_bor(0))          # 'Tokaji aszu (evjarat: 2017), melynek alkoholtartalma: 13.5%'
print(szekreny3.get_bor(3))          # 'Chardonnay (evjarat: 2019), melynek alkoholtartalma: 13.0%'
print(szekreny3.atlag_alkoholtartalom())   # 13.075

szekreny2.megisszak(bor4)
print(szekreny2.statisztika())        # {}
print(szekreny3.statisztika())        # {'tokaji aszu': 2, 'egri bikaver': 1, 'chardonnay': 1}

print(szekreny2)               # 'Ez egy ures szekreny.'
print(szekreny3)               # '2 tokaji aszu, 1 egri bikaver, 1 chardonnay'